Özel Öğrenme Güçlüğü

Normal ya da normalin üstünde zekaya sahip bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında yaşıtlarına ve zekasına göre beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır.

ÖĞRENME BOZUKLUĞU NEDENLERİ NELERDİR?

Öğrenme bozukluğu nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber:
• Kan uyuşmazlığı, annenin yetersiz beslenmesi, alkol ve bilinçsiz ilaç kullanımı ve annenin geçirdiği hastalıklar gibi doğum öncesi etkenler,
• Doğum sırasında bebeğin beynine yeterli oranda oksijen gitmemesi ve doğum aletlerinin sebep olduğu hasarlar,
• Hafif derecede beyin hasarı, çarpmalar, tümörler ve ateşli hastalıklar,
• Genetik yatkınlık
• Nörolojik işlevlerde çeşitli bozukluklardır.

Öğrenme bozukluğu 4 alt gruba ayrılmıştır;

• Okuma Bozukluğu (Disleksi)
• Matematik/Aritmetik Bozukluğu( Diskalkuli)
• Yazılı Anlatım Bozukluğu(Disgrafi)
• Başka türlü adlandırılmayan öğrenme bozukluğu

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL EĞİTİLEBİLİR?

» Çocuğunuza ÖÖG tanısı konulduysa, bunun bir güçlük olduğunu kabul edin. “İstemediği için yapmıyor, istese her şeyi başarır” düşüncesinden kendinizi kurtarın.
» ÖÖG hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın, çocuğunuzun kardeşlerine, öğretmenine ve çevrenize bu güçlük hakkında bilgi verin.
» İlk zamanlar çocuğunuzla birlikte ders çalışmanız, ödev yapmanız gerekebilir, ona eşlik edin, nasıl yapacağını gösterip denetleyin ama onun yerine yapmayın.
» Çocuğun güçlü ve güçsüz yanları belirlenip, çocuğa ona göre yaklaşın.
» Mutlaka çocuğun hızına uygun çalışın.
» Negatif(olumsuz) bildirimler yerine, destekleyici-cesaretlendirici ifadeler kullanın.
» Çocuğun kapasitesi/sınırları yavaş yavaş zorlayın.
» Okuması için siz örnek olun. Evde herkesin katıldığı günlük okuma saatleri ayarlayın.
» Çocuğa çok aşırı tepkilerde bulunmak yerine daha ılımlı ve sabırlı olmaya çalışın.
» Yeni öğretilen konularda bol miktarda model olun.
» Öğretilenlerle ilgili bol pekiştirme yapın.
» Çocuğun özel eğitim öğretmeni ve ailesiyle mutlaka konu, yöntem ve tutum birliği içerisinde çalışın.
» Çocuğun ders çalışma ortamının düzenli ve sessiz olmasına dikkat edilmelidir.
» Kısa sürelerde çalışıp kısa molalar verilmelidir.
» Çocuğunuzu aldığı notlar üzerinden değil harcadığı çaba ve çalışması üzerinden değerlendirilmelidir.
» Küçük hedefler koyulmalı ve bunları başardıkça çocuk tebrik edilmeli ve ödüllendirilmelidir.