Bedensel Engel

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi (fizik tedavi); yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle, doğuştan veya sonradan oluşan, kalıcı veya geçici, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistemindeki fonksiyonel yetersizliklerin saptanması ve bu fonksiyonel hareketlerin geri kazandırılması amaçlı çeşitli yöntemler kullanılarak kişiye maksimum bağımsızlığının kazandırılmasıdır. Çok yönlü tedavi yaklaşımı olan rehabilitasyon, bedensel engellilerde hastalığa ve hastaya özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını gerektirir.

Programın Genel Amaçları

İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar kabul edilen normal işitme eşiklerinden belirli derecede farklı olup, bu kaybın derecesi bireyin dil edinmesine ve eğitimine engelleyici derecede ise işitme engelinin varlığından söz edilir.
• 1. Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmaları
• 2.Duruş (postür) ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmeleri
• 3. Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeleri
• 4. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri kazanmaları
• 5. Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmaları
• 6. Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü sağlamaları
• 7. Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik (ambulasyon ) hareketlerini geliştirmeleri
• 8. Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmeleri
• 9. Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmeleri
• 10. Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü geliştirmeleri

Kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkileyen fonksiyonel hareket ve becerilerin kısıtlanmasına yol açan sıklıkla karşılaşılan nedenler;
• 1. Serebral Palsi: Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Serebral palside, beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Motor geriliğine; duyusal, bilişsel, iletişim, algılama, epilepsi, davranış bozuklukları ve ikincil olarak gelişen kas iskelet sistemi sorunları eşlik eder. Oluşacak ek sorunları engellemek ve çocukların yaşam kalitelerini artırmak için, mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir.
• 2. Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve Genetik Kökenli Hastalıklar: Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu,Prader-Willi sendromu,Williams sendromu vb.)
• 3. Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik): Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır.
• 4. Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması): Doğum sırasında kola giden sinirlerinzedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosudur. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı ile de seyredebilir.
• 5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel): Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali)görülebilir. Hidrosefali beyin gelişimini ciddi olarak engelleyebilecek bir durumdur.
• 6. Doğuştan Kas Hastalıkları: İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir.
• 7. Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları: Çoğunlukla trafik kazası,yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı özre neden olmaktadır.
• 8. Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri: Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (epilepsi, osteogenesis imperfekta).

Ortopedik - Nörolojik - Pediatrik Rehabilitasyon

• El ve El Bileği Yaralanmaları ve Cerrahi Sonrası
• İlizarov Cerrahisi Sonrası (Kemik - Boy Uzatma)
• Omuz - Dirsek Yaralanmaları ve Cerrahisi
• Kalça - Diz - Ayak Bileği Yaralanmaları ve Cerrahisi Sonrası
• Eklem Protez Cerrahisi Sonrası
• İş Yaralanmaları
• Bel - Boyun Ağrıları
• Omurilik Yaralanmaları
• Fasial Paralizi (Yüz Felci)
• Postür (Duruş) Bozuklukları
• İnme (Felç)
• Sinir Sıkışma Sendromları
• Kırık ve Kesik Cerrahisi Sonrası