Dil Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de dil ve konuşma terapisidir..

Devamı

Duyu Bütünleme

Bireyler, çevrelerini görme, işitme, dokunma, tat, koku, vestibüler.

Devamı

Serebral Palsi

Bebeklikte veya çocukluk çağının ilk başlarında ortaya.

Devamı

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

Ortopedik engelli ve süreğen hastalığı olan çocukları kapsar..

Devamı

Psikolojik Danışmanlık

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi,.

Devamı

Özgül Öğrenme Güçlükleri

Öğrenme güçlüğü, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma.

Devamı

Akademik Beceriler

Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller...

Devamı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gelişimsel davranışsal bir bozukluktur..

Devamı

Yaygın Gelişim Bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır..

Devamı

Down Sendromu

Vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan, bir hastalıktan ziyade genetik bir anormalliktir..

Devamı

Mental Retardasyon

Zihinsel işlevlerin yanı sıra kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır. .

Devamı

Özel Eğitim ve Danışmanlık

Özel eğitim; zihinsel, fiziksel, sosyal veya duygusal açıdan standardın üstünde veya altındaki özel duruma sahip olan çocuklara sunulan bir eğitim programıdır.  .

Devamı